نشریه آرمانشهر منتخب مقالات دومين همايش روشنايي و نورپردازي ايران
پائیز و زمستان 1394


موضوعنام مقالهنویسنده(گان)
معماری گون هشناسی انواع و مشخصات فنی رف های نوری فهیمه معتضدیان- محمدجواد مهدوی نژاد
معماری طراحی فرآیندی جهت نیل به روشنایی طبیعی مناسب برای یک فضای کاری اداری در شهر تهران از طریق محاسبه ابعاد بهینه ی پنجره، سایبان و عمق مفید اتاق مجید میری- محسن کمپانی سعید
معماری بررسی تأثیر نورپردازی آگاه از زمینه در فضای دبستان با بهره مندی از طراحی کاربرمحور محمد سلیمیان ریزی- مریم خلیلی- فرزانه پاک نژاد
معماری آتریوم و روشنایی فضای داخلی ساختمان های اداری (بررسی تأثیر فرم سقف آتریوم بر دریافت روشنایی داخلی) مرضیه کاظم زاده- وحید قبادیان- منصوره طاهباز
معماری طراحي الگوريتميك "پالكانه" براي افزايش بهره مندي از نور روز در ساختمان ابوالفضل گنجي خبيري، داراب ديبا، محمدجواد مهدوي نژاد و آزاده شاهچراغي
معماری ترسیم نظام سه رنگه معماری ایرانی در اصفهان عصر صفوی بر مبنای تئوری سه گونای عرفان شهودی هند مریم محمد قلی پور- قدسیه اکبری باصری
معماری معرفي شيوه ي سنجش كيفيت روشنايي (عكاسي HDR) با رويكرد كشف شگردهاي نور روز در معنويت بخشي به فضا در مسجد شيخ لطف الله و مسجد امام اصفهان منصوره طاهباز، مرضيه هوماني راد و حسني تمله
معماری كندوكاوي در نسبت ارگونومي و معنويت بخشي نور روز در معماري مساجد مرضيه هوماني راد و اشكبوس شرفي نفر
طراحی شهری ارائه ی الگوریتم استراتژیک بهین هسازی و مدیریت روشنایی معابر براساس کارت امتیازی متوازن با استفاده از ArcGIS مطالعه موردی: شرکت توزیع نیروی برق کرمانشاه مریم باقری ده باغی- شاپور حامدی- مهسا باقری ده باغی
طراحی شهری طراحی روشنایی محیطی پیست دوچرخه سواری جزیره ی کیش مریم خلیلی- ترانه هوشنگی
طراحی شهری نقش نورپردازي در حضورپذيري كودكان در پارك هاي شهري؛ نمونه موردي: زمين بازي كودكان پارك فدك تهران سمانه جليلي صدرآباد، مصطفي بهزادفر و اميرحسن يزدان نياز
طراحی شهری بررسی آیتم های محتوایی در تهیه ی طرح جامع نورپردازی شهری جهانشاه پاکزاد- عاطفه مجتبی زاده- رضا احمدیان
طراحی شهری انتظارات طراحان شهری از متخصصین و فناوران IT الکترونیک، کامپیوتر و IT لاله توانائی مروی- مصطفی بهزادفر- یاسمن اوجی

در صورتی که مایل به دریافت خبرنامه هستید لطفا اطلاعات زیر را وارد کرده و دکمه ارسال را کلیک نمائید

 

 

 

 

 

نام:

 

نام خانوادگی:

 

ایمیل: